Pravila korišćenja

 

Osnovne informacije

Ova internet prezentacija vlasništvo je Kinološke akademije iz Beograda. Kinološka akademija posetiocima i korisnicima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja internet prezentacije. Prezentacija sadrži informacije o podeli i sistematizaciji rasa od strane tri vodeće kinološke organizacije u svetu. Deo sajta na kome se nalazi sistematika FCI je dostupan korisnicima sa plaćenom godišnjom članarinom. Ovaj deo sajta sadrži sistematiku svih rasa pasa po FCI nomeklaturi, prevode zvaničnih FCI standarda svih rasa na srpskom jeziku sa skicama i fotografijama predstavnika tih rasa. Zvanične FCI standarde na engleskom jeziku, kao i prezentacije nacionalnih saveza sa komentarima standarda po šablonu FCI posebne edukacije. Informacije koje korisnik može pronaći na ovoj internet prezentaciji i koje su korisniku omogućene putem ove internet prezentacijie ne mogu smatrati kao ispunjavanje korisnikovih ličnih zahteva ili posebnih uslova.

Uslovi korišćenja sadržaja internet prezentacije

Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje internet prezentacije koji su otvoreni i ne nalaze se pod šifrom. Delovi prezentacije koji se nalaze zaključani pod šifrom dostupni su korisnicoma sa pretplatom. Pretplata i mogućnost korišćenja sadržaja iz ovog dela mogući su nakon plaćanja godišnje članarine po ceni od 3500 dinara na godišnjem niovou. Prijavljivanje za korišćenje servisa obavlja se preko kontakt formulara na Home stranici ove prezentacije. Korišćenjem bilo kog dela ove internet prezentacije, automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja. Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja i smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, kao i da su ih razumeli u celosti.

Objavljene informacije

Kinološka akademija zadržava sva prava da može menjati i ažurirati informacije na ovoj internet prezenetaciji u skladu sa promenama nomenklature i standarda rasa. Kinološka akademija čini sve što je u njenoj moći kako bi informacije na ovoj internet prezentaciji učinila potpunim, ispravnim, tačnim i ažurnim. Ipak, Kinološka akademija ne može se smatrati odgovornom za bilo koju grešku, netačnost, gubitak ili štetu koja može nastati korišćenjem dostupnih informacija. Ukoliko objavljene informacije sadrže grešku, ili informacija za koju bi korisnik normalno očekivao da može pronaći na ovoj internet prezetaciji nedostaje, Kinološka akademija, učiniće sve što je u njenoj moći, da bez odlaganja i u najkraćem roku od prijema informacije navedene nepravilnosti ispravi. Kinološka akademija, zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila, a o važnim promenama i dopunama može korisnike obavestiti objavljivanjem informacije na internet prezentaciji.

Dostupnost i kompatibilnost

Kinološka akademija čini sve kako bi dostupnost ove internet prezentacije bila neometana i odbija bilo kakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati usled nedostupnosti internet prezentacije. Kinološka akademija ne može garantovati da su datoteke koje se nalaze na internet prezentaciji kompatibilne sa konfiguracijom računara korisnika. Korisnik se mora postarati da pribavi odgovarajući informaciono-tehnološki hardver i softver (internet pregledači), uključujući bezbednosni softver.

Lični podaci

Kinološka akademija štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri i obavezuje se da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja internet prezentacije. Dobijene informacije u toku postupka registracije (Ime i prezime, e mail adresa i kontakt telefon), neće se distribuirati trećim licima.

Neovlašćena upotreba internet prezentacije

Korisnici ove internet prezentacije obavezuju se da neće: Neovlašćeno ili na nepravilan način koristiti informacije sa ove internet prezentacije. Koristiti ovu internet prezentaciju na način koji je može oštetiti ili izmeniti, ometati njenu dostupnost ili na bilo koji način uticati na njenu efikasnost. Koristiti ovu internet prezentaciju kako bi na bilo koji način ugrozio prava fizičkih, pravnih lica ili udruženja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava privatnosti ili zaštite intelektualne svojine.
Kinološka akademija zadržava pravo da odbije da korisniku uskrati dostupnost internet prezentacije i/ili pokrene sudski spor, ukoliko uoči neovlašćenu upotrebu ove internet prezentacije.

Odgovornost

Kinološka akademija ne može se smatrati odgovornom za bilo koju štetu nastalu usled tehničkih nedostataka, nemogućnosti pristupa ovoj internet prezentaciji ili bilo kakvih smetnji, koje mogu naškoditi sistemu ili softveru korisničkog računara.
Kinološka akademija ne može se smatrati odgovornom za bilo koju štetu prouzrokovanu virusima, zastojima u radu sistema (bagovima), trojanskim konjima i sličnim pojavama, ukoliko se ovo dogodi prilikom posete ovoj internet prezentaciji, imajući u vidu da je korisnik ispunio sve preduzete mere navedene u delu dostupnost i kompatibilnost.