KC i CKC sistematika

Britanski kinološki savez (BC) Kanadski kinološki savez (CKC) imaju istu podelu rasa, gde su rase pasa sistematizovane u 7 grupa. Treba naglasiti da postoji razlika u broju priznatih rasa između BC i CKC i FCI, odnosno da pojedine rase koje BC i CKC priznaju FCI još nije priznao i obrnuto. Takođe za svaku od priznatih rasa BC i CKC ima svoje standarde. Podelu rasa po grupama KC i CKC sistema možete pogledati u nastavku.

BC I CKC GRUPE

  1. Goniči (Hound)
  2. Radni psi (Working dogs)
  3. Terijeri (Terriers)
  4. Cunjavci (Gundog)
  5. Pastirski psi (Pastoral)
  6. Patuljasti psi (Toy)
  7. Upotrebni psi (Utility)