Velika škola kinologije

Kurs je namnjen kinološkim pripravnicima, kinološkim sudijama, članovima kinoloških društava, odgajivačima, hendlerima, pet siterima i šetačima pasa, grumerima, osobama koje se bave obukom pasa, radnicima u pansionima i prihvatilištima, nastavnom kadru srednjih škola i univerziteta, aktivistima udruženja za zaštitu životinja.

Kurs Velika škola kinologije akreditovan je od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije kao stručni skup i program stalnog stručnog usavršavanja pod brojem 503. 

O kursu

Šta će te naučiti

Kurs se sastoji iz više modula sa različitim nastavnim jedinicama. Svaki od modula se može upisati i završiti nezavisno jedan o drugog ili kombinovati više modula, kao i upisati ceo kurs sa svim modulima. Moduli od kojih se sastoji kurs sa nastavnim jedinicama su sledeći:

Modul 1 – Domestikacija pasa, rase pasa, razvoj kinologije i kinološke organizacije

Modul 2 – Anatomija i fiziologija pasa

Modul 3 – Procena eksterijera i građe tela pasa

Modul 4 – Reprodukcija i selekcija pasa

Modul 5 – Ishrana pasa

Modul 6 – Bolesti pasa

Modul 7 – Komunikacija i ponašanje pasa

Modul 8 – Učenje i trening kod pasa

Modul 9 – Radna kinologija i upotreba pasa

Modul 10 – Metodika suđenja, zakonski propisi i menažment u kinologiji

Detaljne informacije celog kursa možete pogledati u specifikaciji kursa.

Upisni rokovi

Svake godine od 1. maja za upis na ceo kurs. Pojedinčno moduli se mogu upisati tokom godine, pre početka njihovog održavana prema važećem rasporedu.

Predavanja se održavaju od 1. septembra, po rasporedu održavanjanja.

Prijave se podnose popunjavanjem on- line formulara.

Nakon svakog završenog modula dobija se sertifikat o završenom modulu, dok polaznici koji završe kompletan kurs sa svih deset modula dobijaju diplomu velike škole kinologije.