Velika škola kinologije

Kurs je namnjen kinološkim pripravnicima, kinološkim sudijama, članovima kinoloških društava, odgajivačima, hendlerima, pet siterima i šetačima pasa, grumerima, osobama koje se bave obukom pasa, radnicima u pansionima i prihvatilištima, nastavnom kadru srednjih škola i univerziteta, aktivistima udruženja za zaštitu životinja.

Kurs Velika škola kinologije akreditovan je od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije kao stručni skup i program stalnog stručnog usavršavanja pod brojem 503. 

O kursu

Šta će te naučiti

Kurs se sastoji iz više modula sa različitim nastavnim jedinicama. Svaki od modula se može upisati i završiti nezavisno jedan o drugog ili kombinovati više modula, kao i upisati ceo kurs sa svim modulima. Moduli od kojih se sastoji kurs sa nastavnim jedinicama su sledeći:

Modul 1 – Domestikacija pasa, rase pasa, razvoj kinologije i kinološke organizacije

Modul 2 – Anatomija i fiziologija pasa

Modul 3 – Procena eksterijera i građe tela pasa

Modul 4 – Reprodukcija i selekcija pasa

Modul 5 – Ishrana pasa

Modul 6 – Bolesti pasa

Modul 7 – Komunikacija i ponašanje pasa

Modul 8 – Učenje i trening kod pasa

Modul 9 – Radna kinologija i upotreba pasa

Modul 10 – Metodika suđenja, zakonski propisi i menažment u kinologiji

Detaljne informacije celog kursa možete pogledati u specifikaciji kursa.

Upisni rokovi

Svake godine od 1. maja

Predavanja se održavaju od 1. septembra, prema rasporedu održavanjanja po modulima.

Prijave se podnose popunjavanjem on- line formulara.

Nakon svakog završenog modula dobija se sertifikat o završenom modulu, dok polaznici koji završe kompletan kurs sa svih deset modula dobijaju diplomu velike škole kinologije.