Naša izdanja

Kinološka akademija samostalno i u saradnji kroz projekte sa drugim organizacijama objavljuje monografije, priručnike i drugu stručnu literaturu, gde su njeni predavači kao autori. U nastavku možete pogledati knjige i priručnike izdate od strane akademije.


Metodologija morfometrije pasa

Autori: Milivoje Urošević i Darko Drobnjak

Knjiga je izadata 2019. godine. Knjiga predstavlja standard po kome treba raditi eksterijerna merenja pasa. Uz slikoviti prikaz svake od mera dat je opis mernih tačaka i načina kako se mere uzimaju. Takođe dat je prikaz formula za izračunavanje telesnih indeksa. Korsti se kao dodatna literatura na kursu iz osnova kinologije i kursu iz osnova anatomije i procene eksterijera. Knjiga se nalazi u slobodnoj prodaji.

 

 


Biomehanika i kretanje pasa

Autori: Milivoje Urošević i Darko Drobnjak

Knjiga je izadata 2018. godine. Knjiga sadrži prikaz anatomije i fiziologije lokomotornog sistema, bimehaničke mogućnosti zglobova pasa, opise kretanja pasa. Korsti se kao dodatna literatura na kursu iz osnova kinologije i kursu iz osnova anatomije i procene eksterijera. Knjiga se nalazi u slobodnoj prodaji.

 

 


Srpski autohtoni psi

Autori: Darko Drobnjak, Milivoje Urošević, Milan Urošević, Branislav Živković

Knjiga je izdata 2017. kao zajednički projekat Centra za očuvanje autohtonih rasa i Kinološke akademije. Knjiga je dvojezična (srpski i engleski) i u njoj se nalazi opis pet autohtonih rasa pasa, priznatih i nepriznatih od strane Međunarodne kinološke federacije. Koristi se kao dodatna literatura na kursevima iz osnova kinologije, kursu za profesionalne šetače i pet sitere i na kursu za izlagače. Knjige nema u slobodnoj prodaji.

 

 


Čuvanje i šetanje pasa bez stresa

Autori: Dunja Kovač, Darko Drobnjak

Priručnik je pripremljen 2015 godine. Koristi se kao osnovna literatura na kursu za profesionalne šetače i pet sitere. Priručnik je osmišljen da pruži edukativne informacije polaznicima ovog kursa. Priručnika nema u slobodnoj prodaji u elektronskoj je formi i dostupan je isključivo polaznicima kursa.

 

 


Priručnik za odgovornog vlasnika

Autori: Dunja Kovač, Darko Drobnjak, Nataša Vukmirović

Priručnik je izdat 2015. u sklopu zajedničkog projekta organizacija Kinološke akademije, Link plus i Fondacije za razvoj domaćinstva. Priručnik je osmišljen tako da pruži pomoć novim, ali i postojećim vlasnicima pasa, kao i volonterima koji brinu o napuštenim psima. Predstavlja stručno i edukativno štivo sa pouzdanim informacijama. Prvo izdanje je rasprodato i u pripremi je drugo.

 

 


Eksterijer pasa – Osnove procene

Autori: Darko Drobnjak, Vladimir Matić, Dušan Milijević

Knjiga je izdata 2010. godine kao autorsko izdanje. U knjizi se nalaze osnove anatomije pasa, kao i ilustrovani prikaz detaljne procene eskterijera psasa po telesnim regijama. Koristi se kao osnovna literatura na kursu iz osnova kinologije, kursu iz osnova anatomije i procene eksterijera i kursu za izlagače. Knjige nema u slobodnoj prodaji.