O nama

Kinološka akademija je nevladina, stručna organizacija osnovana 2013. godine. Primarni zadatak je edukaciju stručnih lica u kinologiji, organizovanjem kurseva, edukativnih programa, seminara, radionica i stručnih skupova iz različitih oblasti ove naučne discipline.

Kinološka kademija svoje kurseve i programe edukacije zasniva na najnovijim naučnim i stručnim saznanjima iz oblasti kinologije. Na ovaj način trudimo se da poboljšamo i podignemo nivo stručnih i profesionalnih kompeticija osoba koje se bave kinologijom.

U sklopu Akademije postoji više različitih kurseva. Njih mogu pohađati svi zainteresovaniAkoji imaju želju da se profesionalno i stručno bave kinologijom i psima. Obrazovanjem kroz kurseve polaznici dobijaju prvenstveno teoretska znanja ali i praktične veštine.

Akademija kroz različite projekte i akcije u saradnji sa drugim organizacijama, zalaže se za poštovanje postulata odgovornog vlasništva i brige o psima, za stvaranje modernog društva zasnovanog na znanju, odgovornosti, solidarnosti, poštovanju različitosti i razumevanju.

Poštovanjem zakonskih propisa u ovoj oblasti, i akcijama usmerenim ka njihovoj implementaciji trudimo se da na sistemski način ukažemo na probleme koji postoje u našoj sredini a vezani su za brigu i držanje pasa i damo predloge za njihovo rešavanje.

Kroz različite vidove saradnje sa kinološkim organizacijama u zemlji i inostranstvu Akademija pruža usluge profesionalnog i stručnog savetovanja odgajivača, kao i tehničku i stručnu podršku prilikom organizovanja kinoloških manifestacija.

Naš tim čine stručnjaci koji su doktori veterinarske medicine, doktori nauka i međunarodne kinološke sudije.

Naša vizija

Stvaranje modernog društva zasnovanog na znanju, odgovornosti, solidarnosti, poštovanju različitosti i razumevanju u skladan suživot ljudi i pasa.

Naša misija

Jačanje profesionalnih kompeticija kinoloških radnika i stručnih kapaciteta kinoloških organizacija, državnih institucija, nevladinih organizacija u oblasti kinologije, kroz različite vidove saradnje.

Kontakt

E-mail: kin.akademija@gmail.com
Telefon: +381 66 910 95 54