Kurs za profesionalne šetače pasa i pet sitere

Kurs je namnjen svim zainteresovanim osobama koje imaju želju da se profesionalno bave čuvanjem i šetanjem pasa kao uslužnom delatnošću. Koncipiran je i napravljen prema najsavremenijim i najnovijim naučnim saznanjima iz oblasti bihejvioristike, kao i preporukama vodećih svetskih organizacija u ovoj oblasti. 

Sve teme na kursu akreditovane su od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije kao stručni skup i program stalnog stručnog usavršavanja.

O kursu

Šta će te naučiti

Kurs vam pruža mogućnost da steknete teoretska i praktična znanja o osnovnim pravilima čuvanja i šetanja pasa – procesom domestikacija psa, sistematizacijom rasa, zdravstvenoj zaštiti, pružanjem prve pomoći, ishranom i negom psa.
Prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju sa nama, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, osnovama na koji način psi uče, načinima šetanja psa u skladu sa metodama pozitivne motivacije i dobrobiti životinja (bez stresa), zakonskim propisima i regulativama u vezi izvođenja pasa na javne površine.

Detaljne informacije možete pogledati u specifikaciji kursa.

Upisni rokovi

Dva puta godišnje.
Prvi upisni rok od 1. juna do 1. oktobra (za predavanja od 1. oktobra)
Drugi upisni rok od 1. decembra do 1. marta (za predavanja od 1. marta)
Prijave se podnose popunjavanjem on line formulara.


Upis otvoren