Kurs za izlagače pasa

Kurs je namnjen svim zainteresovanim osobama koje imaju želju da usavrše svoje znanje oko načina pripreme psa za izložbe, kao i da se profesionalno bave izlaganjem pasa. Koncipiran je i napravljen prema najsavremenijim i najnovijim naučnim saznanjima iz oblasti bihejvioristike, kao i prema pravilima i preporukama vodećih svetskih veterinarskih i kinoloških organizacija.

Sve teme na kursu akreditovane su od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije kao stručni skup i program stalnog stručnog usavršavanja.

O kursu

Šta će te naučiti

Kurs vam pruža mogućnost da steknete teoretska znanja o osnovama izlaganja pasa na izložbama – istorijom kinologije, procesom domestikacija psa, sistematizacijom rasa osnovnim anatomskim karakteristikama psa i zdravstvenoj zaštiti, prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju sa nama, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, osnovama na koji način psi uče, načinima izlaganja psa u skladu sa metodama pozitivne motivacije i dobrobiti životinja (bez stresa), zakonskim propisima i regulativama u izlagačkoj kinologiji.

Detaljne informacije možete pogledati u specifikaciji kursa.

Upisni rokovi

Dva puta godišnje.
Prvi upisni rok od 1. juna do 1. oktobra (predavanja u Novom Sadu od 1. oktobra)
Drugi upisni rok od 1. decembra do 1. marta (predavanja u Beogradu od 1. marta)
Prijave se podnose popunjavanjem on line formulara.


Upis zatvoren