Kurs za izlagače pasa

Kurs je namnjen svim zainteresovanim osobama koje imaju želju da usavrše svoje znanje oko načina pripreme psa za izložbe, kao i da se profesionalno bave izlaganjem pasa. Koncipiran je i napravljen prema najsavremenijim i najnovijim naučnim saznanjima iz oblasti bihejvioristike, kao i prema pravilima i preporukama vodećih svetskih veterinarskih i kinoloških organizacija.

Sve teme na kursu akreditovane su od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije kao stručni skup i program stalnog stručnog usavršavanja.

O kursu

Šta će te naučiti

Kurs vam pruža mogućnost da steknete teoretska znanja o osnovama izlaganja pasa na izložbama – istorijom kinologije, procesom domestikacija psa, sistematizacijom rasa osnovnim anatomskim karakteristikama psa i zdravstvenoj zaštiti, prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju sa nama, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, osnovama na koji način psi uče, načinima izlaganja psa u skladu sa metodama pozitivne motivacije i dobrobiti životinja (bez stresa), zakonskim propisima i regulativama u izlagačkoj kinologiji.

Detaljne informacije možete pogledati u specifikaciji kursa.

Upisni rokovi

Dva puta godišnje.
Prvi upisni rok od 1. juna do 1. oktobra (za predavanja od 1. oktobra)
Drugi upisni rok od 1. decembra do 1. marta (za predavanja od 1. marta)
Prijave se podnose popunjavanjem on line formulara.


Upis otvoren