KurseviKurs za izlagače pasa

Kurs je namnjen svim zainteresovanim osobama koje imaju želju da usavrše svoje znanje oko načina pripreme psa za izložbe, kao i da se profesionalno bave izlaganjem pasa. Koncipiran je i napravljen prema najsavremenijim i najnovijim naučnim saznanjima iz oblasti bihevijoristike, kao i prema pravilima i preporukama vodećih svetskih veterinarskih i kinoloških organizacija.


O kursu

Šta će te naučiti

Kurs vam pruža mogućnost da steknete teoretksa znanja o osnovama izlaganja pasa na izložbama – istorijom kinologije, procesom domestikacija psa, sistematizacijom rasa osnovnim anatomskim karakteristikama psa i zdravstvenoj zaštiti, prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju sa nama, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, osnovama na koji način psi uče, načinima izlaganja psa u skladu sa metodama pozitivne motivacije i dobrobiti životinja (bez stresa), zakonskim propisima i regulativama u izlagačkoj kinologiji.

Upisni rokovi

Dva puta godišnje.
Prvi upisni rok od 1. juna do 1. septembra (predavanja u Novom Sadu)
Drugi upisni rok od 1. januara do 1. marta (predavanja u Beogradu)
Prijave se podnose popunjavanjem on line formulara.


Prethodne kvalifikacije

Da bi ste se upisali na ovaj kurs nije potrbno da posedujete predhodna znanja iz kinologije. Uslov za upis je da kandidat ima najmanje 18 godina.

Format kursa

Dužina trajanja kursa
Tri meseca

Dinamika održavanja predavanja
Tri puta mesečno (dva do četiri školska časa) prema utvrđenom rasporedu

Mesto održavanja kursa
Beograd, Novi Sad
Praćenje predavanja omogućeno je putem sistema za učenje na daljinu

Jezik na kome se nastava izvodi
Srpski

Literatura
Obezbeđena

Šta dobijam

Verified Certificate

Diplomu o završenom kursu za izlagača (Stress free dog show handler) sa specifikacijom postignutih rezultata.

Dalje usavršavanje u oblasti kinologije možete nastaviti na nekom od naših kurseva u zavisnosti od oblasti Vašeg interesovanja.

Upis otvoren


Opis kursa

clock3/mesečno (180 min)
citzBeograd, Novi Sad
jezikSrpski

Moderator

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter