Kurs iz genetike i selekcije pasa

Kurs je namnjen kinološkim pripravnicima, budućim kinološkim sudijama i članovima kinoloških društava, odgjivačima, vlasnicima kao i licima koja žele da se bave kinologijom.

O kursu

Šta će te naučiti

Kurs vam pruža mogućnost da steknete teoretksa znanja iz osnova genetike i principa selekcije pasa, načinu nasleđivanja osobina, naslednim bolestima, genopatijma i hromozomopatijama i njihovom prevencijom kod pasa.

Detaljne informacije možete pogledati u specifikaciji kursa.

Upisni rokovi

Svake godine od 1. januara do 15. marta
Prijave se podnose popunjavanjem on line formulara.


Upis zatvoren