KurseviKurs osnove genetike i selekcije pasa

Kurs je namnjen kinološkim pripravnicima, budućim kinološkim sudijama i članovima kinoloških društava, odgjivačima, vlasnicima kao i licima koja žele da se bave kinologijom.


O kursu

Šta će te naučiti

Kurs vam pruža mogućnost da steknete teoretksa znanja iz osnova genetike i principa selekcije pasa, načinu nasleđivanja osobina, naslednim bolestima, genopatijma i hromozomopatijama i njihovom prevencijom kod pasa.

Upisni rokovi

Svake godine od 1. januara do 15. marta
Prijave se podnose popunjavanjem on line formulara.


Prethodne kvalifikacije

Da bi ste se upisali na ovaj kurs nije potrbno da posedujete predhodna znanja iz kinologije. Uslov za upis je da kandidat ima najmanje 18 godina.

Format kursa

Dužina trajanja kursa
Tri meseca(od sredine marta do sredine juna)

Dinamika održavanja predavanja
Jednom nedeljno (dva do tri školska časa) prema rasporedu

Mesto održavanja kursa
Beograd
Praćenje predavanja omogućeno je putem sistema za učenje na daljinu

Jezik na kome se nastava izvodi
Srpski

Literatura
Obezbeđena

Šta dobijam

Verified Certificate

Po završetku kursa dobijate sertifikat o odslušanom kursu sa specifikacijom postignutih rezultata.

Dalje usavršavanje u oblasti kinologije možete nastaviti na nekom od naših naprednih kurseva u zavisnosti od oblasti interesovanja.

Upis zatvoren

 

Opis kursa

clock1/nedeljno (180 min)
citzBeograd
jezikSrpski

Moderator

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter