Kurs osnove anataomije i eksterijera

Kurs je namnjen kinološkim pripravnicima, budućim kinološkim sudijama i članovima kinoloških društava, odgjivačima, vlasnicima kao i licima koja žele da se bave kinologijom.

Sve teme na kursu akreditovane su od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije kao stručni skup i program stalnog stručnog usavršavanja.

O kursu

Šta će te naučiti

Kurs vam pruža mogućnost da steknete teoretksa znanja iz osnova anatomije, gradje tela i proceni eksterijera po telesnim regijama kod pasa. Pored ovih oblasti, polaznici imaju mogućnost da se upoznaju sa sistemom ocenjivanja pasa na izložbama.

Detaljne informacije možete pogledati u specifikaciji kursa.

Upisni rokovi

Svake godine dva puta godišnje.
Prvi upisni rok od 1. juna do 15. oktobra (predavanja od 15.oktobra u Beogradu)
Drugi upisni rok od 1. januara do 1. marta (online predavanja od 1. marta)
Prijave se podnose popunjavanjem on line formulara.


Upis zatvoren