Kurs osnove anataomije i eksterijera

Kurs je namnjen kinološkim pripravnicima, budućim kinološkim sudijama i članovima kinoloških društava, odgjivačima, vlasnicima kao i licima koja žele da se bave kinologijom.

Sve teme na kursu akreditovane su od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije kao stručni skup i program stalnog stručnog usavršavanja.

O kursu

Šta će te naučiti

Kurs vam pruža mogućnost da steknete teoretksa znanja iz osnova anatomije, gradje tela i proceni eksterijera po telesnim regijama kod pasa. Pored ovih oblasti, polaznici imaju mogućnost da se upoznaju sa sistemom ocenjivanja pasa na izložbama.

Detaljne informacije možete pogledati u specifikaciji kursa.

Upisni rokovi

Svake godine dva puta godišnje.
Prvi upisni rok od 1. juna do 15. oktobra (predavanja od 15.oktobra)
Drugi upisni rok od 1. januara do 1. marta (predavanja od 1. marta)
Prijave se podnose popunjavanjem on line formulara.


Upis otvoren