Kurs iz osnova kinologije

Kurs je namnjen registrovanim kinološkim pripravnicima, budućim kinološkim sudijama i članovima kinoloških društava, kao i licima koja žele da se bave kinologijom. 

Sve teme na kursu akreditovane su od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije kao stručni skup i program stalnog stručnog usavršavanja.

O kursu

Šta će te naučiti

Kurs vam pruža mogućnost da steknete teoretksa znanja iz osnova kinologije kroz sledeće tematske jedinice: domestikacija pasa, sistematizacija i podela rasa, osnove anatomije i procene eksterijera psa, metodologija ocenjivanja na izložbama prema FCI sistemu, osnove isharane, reprodukacije i preventivne zdravstvene zaštite pasa, osnove ponšanja pasa, osnove obuke rada i socijalizacije lovačkih i službenih pasa, zakonskim regulativama u kinologiji.

Detaljne informacije možete pogledati u specifikaciji kursa.

Upisni rokovi

Svake godine od 1. juna do 15. oktobra (predavanja od 15. oktobra u Beogradu)
Prijave se podnose popunjavanjem on line formulara.