Kurs “Dog care assistant”

Kurs je namnjen svim zainteresovanim osobama koje imaju želju da profesionalno i odogovorno obavljaju poslove asistiranja u vezi nege i zbrinjavanja pasa u pansionima, prihvatilištima i odgajivačnicama. Koncipiran je i napravljen prema najsavremenijim i najnovijim naučnim saznanjima iz oblasti bihejvioristike, kao i preporukama vodećih svetskih organizacija u ovoj oblasti. 

Sve teme na kursu akreditovane su od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije kao stručni skup i program stalnog stručnog usavršavanja.

O kursu

Šta će te naučiti

Kurs vam pruža mogućnost da steknete teoretska i praktična znanja o osnovnim pravilima nege zbrinjavanja pasa – sistematizacijom i prepoznavanjem rasa, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, pružanjem prve pomoći, ishranom i negom psa.
Prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, psihologijom grupe pasa i sistemom obogaćivanja prostora. Menadžmentom i zakonskim propisima i regulativama u vezi držanja pasa i izvođenja pasa na javne površine.

Detaljne informacije možete pogledati u specifikaciji kursa.

Upisni rokovi

Dva puta godišnje.
Prvi upisni rok od 1. juna do 1. oktobra (predavanja u Novom Sadu od 1.oktobra)
Drugi upisni rok od 1. decembra do 1. marta (predavanja u Beogradu od 1. marta)
Prijave se podnose popunjavanjem on line formulara.


Upis zatvoren