Kurs “Dog care assistant”

Kurs je namnjen svim zainteresovanim osobama koje imaju želju da profesionalno i odogovorno obavljaju poslove asistiranja u vezi nege i zbrinjavanja pasa u pansionima, prihvatilištima i odgajivačnicama. Koncipiran je i napravljen prema najsavremenijim i najnovijim naučnim saznanjima iz oblasti bihejvioristike, kao i preporukama vodećih svetskih organizacija u ovoj oblasti. 

Sve teme na kursu akreditovane su od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije kao stručni skup i program stalnog stručnog usavršavanja.

O kursu

Šta će te naučiti

Kurs vam pruža mogućnost da steknete teoretska i praktična znanja o osnovnim pravilima nege zbrinjavanja pasa – sistematizacijom i prepoznavanjem rasa, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, pružanjem prve pomoći, ishranom i negom psa.
Prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, psihologijom grupe pasa i sistemom obogaćivanja prostora. Menadžmentom i zakonskim propisima i regulativama u vezi držanja pasa i izvođenja pasa na javne površine.

Detaljne informacije možete pogledati u specifikaciji kursa.

Upisni rokovi

Dva puta godišnje.
Prvi upisni rok od 1. juna do 1. oktobra (za predavanja od 1. oktobra)
Drugi upisni rok od 1. decembra do 1. marta (za predavanja od 1. marta)
Prijave se podnose popunjavanjem on line formulara.


Upis otvoren