Baza izdatih sertifikata za Modul 7

 

Upisna grupa 2020/21.

Ime i prezime Elizabeta Brzić Trubić
Mesto Rijeka, Hrvatska
Broj i datum izdavanja diplome KA_VŠK_M_07-01/2021 od 05.03.2021.
Ime i prezime Jovana Arnautović
Mesto Beograd
Broj i datum izdavanja diplome KA_VŠK_M_07-02/2021 od 05.03.2021.
Ime i prezime Milica Timotijević
Mesto Novi Sad
Broj i datum izdavanja diplome KA_VŠK_M_07-03/2021 od 05.03.2021.
Ime i prezime Svetlana Vavić
Mesto Podgorica, Crna Gora
Broj i datum izdavanja diplome KA_VŠK_M_07-04/2021 od 05.03.2021.
Ime i prezime Novica Petrović
Mesto Beograd
Broj i datum izdavanja diplome KA_VŠK_M_07-05/2021 od 05.03.2021.