Baza izdatih sertifikata za Modul 5

 

Upisna grupa 2020/21.

Ime i prezime Milica Arsić
Mesto Trstenik
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_05-01/2020 od 11.12.2020.
Ime i prezime Milan Milošević
Mesto Niš
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_05-02/2020 od 11.12.2020.
Ime i prezime Milan Petrović
Mesto Niš
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_05-03/2020 od 11.12.2020.
Ime i prezime Svetlana Vavić
Mesto Podgorica, Crna Gora
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_05-04/2020 od 11.12.2020.