Baza izdatih sertifikata za Modul 3

 

Upisna grupa 2021/22.

Ime i prezime Tatjana Acketa
Mesto Novi Sad
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_03-01/2021 od 01.12.2021.
Ime i prezime Novica Petrović
Mesto Beograd
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_03-02/2022 od 31.01.2022.