Baza izdatih sertifikata za Modul 2

 

Upisna grupa 2021/22.

Ime i prezime Novica Petrović
Mesto Beograd
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_02-01/2022 od 31.01.2022.