Skip available courses

Available courses

Kurs iz osnova kinologije Vam pruža mogućnost da steknete teoretska i praktična znanja iz kinologije kroz sledeće tematske jedinice: domestikacija pasa, kinološke organizacije, sistematika rasa, osnovne anatomske karakteristike pasa, načini i metode procene eksterijera pasa na izložbama, reprodukcija i ishrana pasa, preventivna zdravstvana zaštita, poznavanje ponašanja i socijalizacije pasa, osnovama obuke i rada pasa, zakonskim propisima i regilativama u kinologiji, metodikom i načinom ocenjivanja pasa, osnovama agilitija, upotrebe i rada službenih i lovačkih pasa.

Kurs Vam pruža mogućnost da se upoznate sa osnovnim pravilima čuvanja i šetanja pasa - procesom domestikacija psa, sistematizacijo rasa, zdravstvenoj zaštiti, pružanjem prve pomoći, ishranom i negom psa. Prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju sa nama, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, osnovama na koji način psi uče, načinima šetanja psa u skladu sa metodama pozitivne motivacije i dobrobiti životinja (bez stresa), zakonskim propisima i regulativama u vezi izvođenja pasa na javne površine.

Kurs za izlagače je koncipiran da steknete osnovna znanja o izlaganju pasa na izložbama - istorijom kinologije, procesom domestikacije psa, sistematizacijom rasa, osnovnim anatomskim karakteristikama psa i zdravstvenoj zaštiti, prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju sa nama, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, osnovama na koji način psi uče, načinima izlaganja psa u skladu sa metodama pozitivne motivacije i dobrobiti životinja (bez stresa), zakonskim propisima i regulativama u izlagačkoj kinologiji.
Upoznavanje sa osnovnim anatomskim karakteristikama psa. Načini procene eksterijera, konstitucija i kondicija, temperament, ćud. Kinološka anatomija i procena eksterijera glave. Kinološka anatomija i procena eksterijera vrata i trupa. Kinološka anatomija i procena eksterijera nogu i hodova. Procena dlake i odlakanosti. Metodika ocenjivanja pasa.


Skip novosti

Novosti

(No news has been posted yet)