Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Kurs iz osnova kinologije Vam pruža mogućnost da steknete teoretska i praktična znanja iz kinologije kroz sledeće tematske jedinice: domestikacija pasa, kinološke organizacije, sistematika rasa, osnovne anatomske karakteristike pasa, načini i metode procene eksterijera pasa na izložbama, reprodukcija i ishrana pasa, preventivna zdravstvana zaštita, poznavanje ponašanja i socijalizacije pasa, osnovama obuke i rada pasa, zakonskim propisima i regilativama u kinologiji, metodikom i načinom ocenjivanja pasa, osnovama agilitija, upotrebe i rada službenih i lovačkih pasa.

Kurs Vam pruža mogućnost da se upoznate sa osnovnim pravilima čuvanja i šetanja pasa - procesom domestikacija psa, sistematizacijo rasa, zdravstvenoj zaštiti, pružanjem prve pomoći, ishranom i negom psa. Prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju sa nama, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, osnovama na koji način psi uče, načinima šetanja psa u skladu sa metodama pozitivne motivacije i dobrobiti životinja (bez stresa), zakonskim propisima i regulativama u vezi izvođenja pasa na javne površine.

Kurs za izlagače je koncipiran da steknete osnovna znanja o izlaganju pasa na izložbama - istorijom kinologije, procesom domestikacije psa, sistematizacijom rasa, osnovnim anatomskim karakteristikama psa i zdravstvenoj zaštiti, prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju sa nama, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, osnovama na koji način psi uče, načinima izlaganja psa u skladu sa metodama pozitivne motivacije i dobrobiti životinja (bez stresa), zakonskim propisima i regulativama u izlagačkoj kinologiji.
Upoznavanje sa osnovnim anatomskim karakteristikama psa. Načini procene eksterijera, konstitucija i kondicija, temperament, ćud. Kinološka anatomija i procena eksterijera glave. Kinološka anatomija i procena eksterijera vrata i trupa. Kinološka anatomija i procena eksterijera nogu i hodova. Procena dlake i odlakanosti. Metodika ocenjivanja pasa.

Kurs vam pruža mogućnost da steknete teoretska i praktična znanja o osnovnim pravilima nege zbrinjavanja pasa - sistematizacijom i prepoznavanjem rasa, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, pružanjem prve pomoći, ishranom i negom psa.Prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, psihologijom grupe pasa i sistemom obogaćivanja prostora. Menadžmentom i zakonskim propisima i regulativama u vezi držanja pasa i izvođenja pasa na javne površine.

Upoznavanje sa procesom domestikacija psa, teorijama domestikacije, arheološkim i genetičkim dokazima domestikacije, domestikacionim promenama, formiranjem rasa, sistematizacijom rasa, autohtonim rasama, prepoznavanjem rasa, načinom standardizacije rase, kinološkim organizacijama i njihovim razvojem i ustrojstvom.

Upoznavanje sa anatomskom i morfološkom građom i funkcijom organa psa po sistemima, kao i celog organizma u celini. Fiziološkim procesima u organizmu, metabolizmom i endokrinim sistemom kod pasa.

Upoznavanje sa građom tela psa po regijama tela i načinima procene eksterijera na izložbama pasa. Tipivima konstitucije i kondicije, manama u građi tela.

Modul reprodukcija i selekcija pasa vam omogućava upoznavanje sa polnim ciklusom kod pasa, određivanjem plodnih dana, fiziloškim i patološkim graviditetom i porođajem, negom štenadi, metodama selekcije i odgoja, načinom nasleđivanja osobina.

Modul ishrana pasa vem pruža mogućnost upoznavanja sa potrebama psa u hranljivim materijama, vrstama hrana i hraniva, ishrana pasa po kategorijama, dijatama i specifičnostima ishrane kod patoloških stanja.

Slušanje modula - Bolesti pasa omogućava vam upoznavanje sa karakteristikama zdravog psa, fiziološkim vrednostima temperature, pulsa i disanja, infektivnim, zaraznim i parazitskim bolestima pasa, vakcinama i vakcinacijama, naslednim bolestima, alergijama i tumorima, prvom pomoći i urgentnim stanjima.

Modul komunikacija i ponašanje pasa vam omogućava upoznavanje sa osnovnim oblicima ponašanja pasa, načinom na koji komuniciraju kako između pripadnika svoje vrste tako i sa čovekom. Prepoznavanje različitih emotivnih stanja i kako emocije utiču dalje na ponašanje. Razlikovanje neposlušnosti od poremećaja u ponašanju, i načini prevencije.

Modul učenje i trening kod pasa vam pruža mogućnost razumevanja principa po kojima psi uče, načini na koji usvajaju komande i koje su to sve tehnike, u zavisnosti od namene psa, sa kojima pas može da se motiviše. Upoznavanje sa pravilima dobre prakse i upotrebom adekvatne opreme za trening u skladu sa principima dobrobiti životinja.

Modul radna kinologija i upotreba pasa vam omogućava upoznavanje i sticanje teoretskih znanja o upotrebi pasa za različite namene, upoznavanje sa radom školovanih upotrebnih pasa i drugim kinološkim sportskim disciplinama, upoznavanje sa lovačkim psima i načinom njihvog rada, teoretsko upoznavanje sa načinom rada terapijskih, pasa pomagačima i vodiča slepih.

Slušanje ovog modula vam pruža mogućnost upoznavanja sa metodikom suđenja na izložbama u eksterijeru i u radu, kinološkim pravilnicima i državnim propisima u kinologiji, menadžment kinoloških sudija i usližnih delatnosti u kinologiji.


Preskoči novosti

Novosti

(Trenutno nema novosti)