Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Kurs iz osnova kinologije Vam pruža mogućnost da steknete teoretska i praktična znanja iz kinologije kroz sledeće tematske jedinice: domestikacija pasa, kinološkim organizacijama, sistematizacijom rasa, autohtonim rasama, osnovnim anatomskim i fiziološkim karakteristikama pasa, načinima i metodama procene eksterijera pasa na izložbama, metodama uzgoja, selekcije i reprodukcije, ishranom pasa, prepoznavanjem bolesti i preventivnom zdravstvanom zaštitom, poznavanje ponašanja i socijalizacije pasa, osnovama obuke i rada pasa, zakonskim propisima i regilativama u kinologiji, metodikom i načinom ocenjivanja pasa, osnovama agilitija, upotrebe i rada službenih i lovačkih pasa.

Kurs za profesionalne izlagače je koncipiran da steknete osnovna znanja o izlaganju pasa na izložbama - istorijom kinologije, procesom domestikacija psa, sistematizacijom rasa osnovnim anatomskim karakteristikama psa i zdravstvenoj zaštiti, prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju sa nama, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, osnovama na koji način psi uče, načinima izlaganja psa u skladu sa metodama pozitivne motivacije i dobrobiti životinja (bez stresa), zakonskim propisima i regulativama u izlagačkoj kinologiji.

Kurs Vam pruža mogućnost da se upoznate sa osnovnim pravilima čuvanja i šetanja pasa - procesom domestikacija psa, sistematizacijom rasa,  zdravstvenoj zaštiti, pružanjem prve pomoći, ishranom i negom psa. Prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju sa nama, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, osnovama na koji način psi uče, načinima šetanja psa u skladu sa metodama pozitivne motivacije i dobrobiti životinja (bez stresa), zakonskim propisima i regulativama u vezi izvođenja pasa na javne površine.

Upoznavanje sa osnovnim anatomskim, morfološkim i fiziološkim karakteristikama  psa. Načini procene eksterijera, konstitucija i kondicija, temperament, ćud. Kinološka anatomija i procena eksterijera glave. Kinološka anatomija i procena eksterijera vrata i trupa. Kinološka anatomija i procena eksterijera nogu i hodova. Procena dlake i odlakanosti. Metodika ocenjivanja pasa.


Preskoči novosti

Novosti

(Trenutno nema novosti)