Modul reprodukcija i selekcija pasa vam omogućava upoznavanje sa polnim ciklusom kod pasa, određivanjem plodnih dana, fiziloškim i patološkim graviditetom i porođajem, negom štenadi, metodama selekcije i odgoja, načinom nasleđivanja osobina.