Upoznavanje sa građom tela psa po regijama tela i načinima procene eksterijera na izložbama pasa. Tipivima konstitucije i kondicije, manama u građi tela.