Upoznavanje sa anatomskom i morfološkom građom i funkcijom organa psa po sistemima, kao i celog organizma u celini. Fiziološkim procesima u organizmu, metabolizmom i endokrinim sistemom kod pasa.