Upoznavanje sa procesom domestikacija psa, teorijama domestikacije, arheološkim i genetičkim dokazima domestikacije, domestikacionim promenama, formiranjem rasa, sistematizacijom rasa, autohtonim rasama, prepoznavanjem rasa, načinom standardizacije rase, kinološkim organizacijama i njihovim razvojem i ustrojstvom.