Upoznavanje sa osnovnim anatomskim karakteristikama psa. Načini procene eksterijera, konstitucija i kondicija, temperament, ćud. Kinološka anatomija i procena eksterijera glave. Kinološka anatomija i procena eksterijera vrata i trupa. Kinološka anatomija i procena eksterijera nogu i hodova. Procena dlake i odlakanosti. Metodika ocenjivanja pasa.