Kurs iz osnova kinologije Vam pruža mogućnost da steknete teoretska i praktična znanja iz kinologije kroz sledeće tematske jedinice: domestikacija pasa, kinološke organizacije, sistematika rasa, osnovne anatomske karakteristike pasa, načini i metode procene eksterijera pasa na izložbama, reprodukcija i ishrana pasa, preventivna zdravstvana zaštita, poznavanje ponašanja i socijalizacije pasa, osnovama obuke i rada pasa, zakonskim propisima i regilativama u kinologiji, metodikom i načinom ocenjivanja pasa, osnovama agilitija, upotrebe i rada službenih i lovačkih pasa.