Kurs vam pruža mogućnost da steknete teoretska i praktična znanja o osnovnim pravilima nege zbrinjavanja pasa - sistematizacijom i prepoznavanjem rasa, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, pružanjem prve pomoći, ishranom i negom psa.Prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, psihologijom grupe pasa i sistemom obogaćivanja prostora. Menadžmentom i zakonskim propisima i regulativama u vezi držanja pasa i izvođenja pasa na javne površine.