Slušanje ovog modula vam pruža mogućnost upoznavanja sa metodikom suđenja na izložbama u eksterijeru i u radu, kinološkim pravilnicima i državnim propisima u kinologiji, menadžment kinoloških sudija i usližnih delatnosti u kinologiji.