Modul radna kinologija i upotreba pasa vam omogućava upoznavanje i sticanje teoretskih znanja o upotrebi pasa za različite namene, upoznavanje sa radom školovanih upotrebnih pasa i drugim kinološkim sportskim disciplinama, upoznavanje sa lovačkim psima i načinom njihvog rada, teoretsko upoznavanje sa načinom rada terapijskih, pasa pomagačima i vodiča slepih.