Modul učenje i trening kod pasa vam pruža mogućnost razumevanja principa po kojima psi uče, načini na koji usvajaju komande i koje su to sve tehnike, u zavisnosti od namene psa, sa kojima pas može da se motiviše. Upoznavanje sa pravilima dobre prakse i upotrebom adekvatne opreme za trening u skladu sa principima dobrobiti životinja.