Modul komunikacija i ponašanje pasa vam omogućava upoznavanje sa osnovnim oblicima ponašanja pasa, načinom na koji komuniciraju kako između pripadnika svoje vrste tako i sa čovekom. Prepoznavanje različitih emotivnih stanja i kako emocije utiču dalje na ponašanje. Razlikovanje neposlušnosti od poremećaja u ponašanju, i načini prevencije.