Slušanje modula - Bolesti pasa omogućava vam upoznavanje sa karakteristikama zdravog psa, fiziološkim vrednostima temperature, pulsa i disanja, infektivnim, zaraznim i parazitskim bolestima pasa, vakcinama i vakcinacijama, naslednim bolestima, alergijama i tumorima, prvom pomoći i urgentnim stanjima.