Modul ishrana pasa vem pruža mogućnost upoznavanja sa potrebama psa u hranljivim materijama, vrstama hrana i hraniva, ishrana pasa po kategorijama, dijatama i specifičnostima ishrane kod patoloških stanja.