Baza izdatih sertifikata za Modul 9

 

1 generacija – upisna grupa 2020/21.

Ime i prezime Novica Petrović
Mesto Novi Sad
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_09-01/2021 od 15.04.2021.