Baza izdatih sertifikata za Modul 9

 

Upisna grupa 2020/21.

Ime i prezime Novica Petrović
Mesto Novi Sad
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_09-01/2021 od 15.04.2021.

 

Upisna grupa 2021/22.

Ime i prezime Iva Dinić
Mesto Pančevo
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_09-02/2022 od 01.06.2022.
Ime i prezime Darko Jovanović
Mesto Novi Sad
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_09-03/2022 od 20.06.2022.