Baza izdatih sertifikata za Modul 8

 

Upisna grupa 2020/21.

Ime i prezime Elizabeta Brzić Trubić
Mesto Rijeka, Hrvatska
Broj i datum izdavanja diplome KA_VŠK_M_08-01/2021 od 25.03.2021.
Ime i prezime Jovana Arnautović
Mesto Beograd
Broj i datum izdavanja diplome KA_VŠK_M_08-02/2021 od 25.03.2021.
Ime i prezime Milica Timotijević
Mesto Novi Sad
Broj i datum izdavanja diplome KA_VŠK_M_08-03/2021 od 25.03.2021.
Ime i prezime Svetlana Vavić
Mesto Podgorica, Crna Gora
Broj i datum izdavanja diplome KA_VŠK_M_08-04/2021 od 25.03.2021.