Baza izdatih sertifikata za Modul 4

 

1 generacija – upisna grupa 2020/21.

Ime i prezime Karolina Malešević
Mesto Novi Sad
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_04-01/2020 od 10.12.2020.