Baza izdatih sertifikata za Modul 4

 

Upisna grupa 2020/21.

Ime i prezime Karolina Malešević
Mesto Novi Sad
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_04-01/2020 od 10.12.2020.

 

Upisna grupa 2021/22.

Ime i prezime Wanda Svetek
Mesto Pisarovina, Hrvatska
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_04-02/2022 od 12.01.2022.
Ime i prezime Novica Petrović
Mesto Beograd
Broj i datum izdavanja sertifikata KA_VŠK_M_04-03/2022 od 31.01.2022.